Pokud se rozhodnete založit nějaký podnik či pouhou živnost, musíte kromě dobrého nápadu, záležitostmi se založením počítat také s papírováním, které nemusí být zrovna jednoduché, nevyhne se vám, když vaše obchodní firma nebude mít žádnou účetní či právní oddělení a také výkon těchto činností připadne na vás. Máte poté už jen dvě možnosti, najít si právníka a daňového poradce, kteří vám pomůžou se smlouvami a daňovými přiznáními, není to však nejlevnější záležitost. Sestavit ale přiznání k dani z příjmů není takový oříšek, jak se na první pohled zdá, . V dalších odstavcích si představíme paragrafy Zákona o daních z příjmů potřebné pro správné stanovení příjmů.
daň z příjmů výpočet.jpg
§ 6 – příjmy ze závislé činnosti
Jednoduše se dá říci, že tento paragraf představuje plat či mzdu z pracovního vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel. Správně tak zahrnete odměny, příjmy ze společnosti rozdělené mezi společníky či bezplatné poskytování motorového vozidla od zaměstnavatele na služební i soukromé účely. Od daně je ale spoustu příjmů osvobozeno. Pokud pod žádným zaměstnavatelem nepracujete a jste „vlastním šéfem“, tato část zákona vás nemusí vůbec zajímat. Naopak pokud zaměstnanec nemá žádný jiný výdělek, pro potřeby daně z příjmů potřebuje pouze tento paragraf, za něj ale vše vykonává daňový účetní firmy.
§ 7 – příjmy ze samostatné činnosti
Pro podnikatele jsou naopak příjmy ze samostatné činnosti největší složkou jeho práce. Zahrnuje veškeré hlavní příjmy z podnikání. Na druhé straně se objevují samozřejmě také výdaje, ať se jedná o výdaj na nové vozidlo nebo na pouhý nákup propisek do kanceláře. Poplatník se ale může rozhodnout, jakou výši uplatní – jestli reálnou nebo takzvanou paušální. Zákon stanoví, kolik procent z příjmů a do jaké maximální výše, si při dané podnikatelské činnosti může uplatnit za výdaje, podnikatel si pak logicky vybere tu výhodnější.
§ 8 – příjmy z kapitálového majetku
Příjmy z kapitálového majetku bývají nejnižší, a ne tolik běžné. Jedná se většinou pouze o různé úroky, podíly na zisku z cenných papírů, dávky penzijního připojištění aj.
symbol zákona.jpg
§ 9 – příjmy z nájmu
Nájem bývá častým příjmem společnosti, která vlastní nepoužívané prostory a ráda je pronajme, do tohoto paragrafu se tak zahrnují veškeré nájmy z nemovitých věcí a pravidelné nájmy movitých věcí, nikoli však příležitostné nájmy movitostí, pokud například pronajmete auto na jeden den či týden a nepronajímáte ho na každý měsíc, zahrnete tento pronájem do dalšího paragrafu – číslo 10.
§ 10 – ostatní příjmy
Sem spadá vše ostatní, ze kterého plyne příjem a není to součástí výše uvedených paragrafů 6 až 9. Nejčastěji z příležitostných činností, kterými si přivyděláváme – pomoc sousedovi, prodej plodů ze zahrady aj. Do daně z příjmů se zahrnou pouze za předpokladu, když přesáhnou 30 000 Kč.
Po správném stanovení všech příjmů zjistíte správný základ daně.