Deprese je z lékařského hlediska závažnou, chronickou psychologickou chorobou. Pokud jsou tedy tyto špatné stavy často střídány i pocity štěstí, pravděpodobně se o nemoc nejedná, nakonec zlé a špatné dny jsou součástí života. Pokud jsou ale pocity smutku a beznaděje trvalé, je rozhodně namístě vyhledat pomoc u psychologa. Celkově mívají deprese u různých lidí různé symptomy, nejběžnější se ale většinou shodují a patří mezi ně tyto:

  • Poruchy nálady: vztek, agresivita, podráždění, neklid
  • Emoční prožitky prázdnoty, hlubokého smutku
  • Ztráta zájmu o v podstatě jakoukoli činnost, osobu, ztráta koníčků a zálib
  • Rychle nastupující únava v případě snahy o nějakou činnost, v kontrastu s neklidným, přerušovaným spánkem nebo úplnou nespavostí
  • Neschopnost soustředění, problémy s komunikací a porozuměním
  • Sebevražedné myšlenky

pohled z okna
Nepříjemné psychologické prožitky mohou být často doprovázeny fyzickými poruchami. Mezi ty bychom mohli zařadit trávicí potíže, bolesti břicha, nevysvětlitelné nevolnosti nebo bolesti hlavy.
Z lékařského pohledu vzato existuje samozřejmě několik podtypů depresí. Dle průběhu a intenzity symptomů se dělí na lehkou, střední a těžkou. Další dělení klasifikuje specifické podoby této choroby, nejznámější z nich jsou bipolární deprese, při nichž se střídají stavy deprese a mánie, reaktivní deprese, což bývá stav vyvolaný nějakým konkrétním podnětem, sezónní deprese, způsobené nedostatkem světla typicky na jaře a na podzim, deprese v menopauze a další.
A pokud se ptáte, kde se může deprese vzít, možností je opravdu mnoho, běžně jsou ale popisovány následující:

  • Rodinné dědictví. Pokud některý z předků či příbuzných depresemi trpěl, je v dalších generacích zvýšené riziko výskytu choroby.
  • V podstatě jakékoli trauma z dětství, které vyvolalo velmi silnou stresovou reakci.
  • U lidí se zdravotními obtížemi se deprese objevují častěji. Jedná se zejména o chronická onemocnění a dlouhotrvající bolesti.
  • Požívání některých léků, jejichž nežádoucími vedlejšími účinky mohou být právě deprese.

předkloněná hlava
Rozdílů mezi špatným dnem a depresí je tedy mnoho. Přesto bychom si jistě všichni přáli, aby se nám velkým obloukem vyhýbalo obojí.