Snad skoro každý má v současné době vytvořený profil na Facebooku. Jsou lidé, kteří aktivně sdílí své myšlenky, fotografie a soukromí, zapojují se do různých diskuzí. Někteří lidé si profil vytvořili zkrátka jen proto, že facebookový profil mají jeho přátelé a příbuzní a pro ně je to komunikační prostředek, kterému se nemohl vyhnout, byť by se bez Facebooku velmi snadno dokázal obejít. V současné době je totiž například e-mail trochu archaický prostředek, i profesní komunikace nezřídka probíhá prostřednictvím sociálních sítí.

 kurzor na fb

Dělení podle soukromí

Facebookové skupiny se rozdělují podle úrovně nastavení soukromí na 3 skupiny


1.       Otevřená – obsah a členové jsou viditelné pro všechny uživatele FB. Nebohou do ní ovšem přispívat, pokud se nestali členy.


2.       Uzavřená – tato skupina zajišťuje více soukromí. Skupina je viditelná pro ostatní členy FB, ale obsah není veřejný. Tento typ je vhodný pro společenství lidí, kteří sdílí soukromé informace, třeba spolužáci a podobně.


3.       Tajná – pokud Vám záleží na soukromí, pak nejdokonalejší typ. Nečlenové nevidí, kdo je člen ani obsah. Skupina je viditelná až v okamžiku, kdy potenciální uživatel skupiny dostane pozvánku k přidání od skupiny od správce nebo člena.

 slovo facebook

Skupiny a mezilidské vztahy

Někteří odpůrci facebooku namítají, že příliš velká angažovanost na sociálních sítích oslabuje mezilidské vztahy v okolí. To je na straně jedné pravda, velmi často lidé komunikují v reálné společnosti paralelně s lidmi v síti na úkor skutečného setkání, které samozřejmě dostává trhliny. Na straně druhé si díky internetu člověk může vytvořit síť zájmových vztahů, které by v reálném životě velmi obtížně navazoval a které mohou být příjemným zpestřením, aniž by člověk byl nutně závislý na internetových sítích. Například skupina milovníků židovského humoru, skupina tvůrců pedigu a podobně. Velmi užitečné jsou také pracovní skupiny, díky kterým mnozí lidé si našli práci.