Uvedený úřad zjistil, že uzavírá zakázané dohody, které portálu Booking.com zajistily pro vlastní klienty ubytování v hotelech za lepší ceny i dostupnost pokojů na úkor jiných podobných online portálů.
V čem vidí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže problém?
Podle všeho je zásadní problém v tom, že z uzavřených zakázaných smluv získal klient tohoto portálu nižší cenu, než kdyby využil jiný způsob rezervace nebo kontaktoval dané ubytovací zařízení přímo. Tento postup byl potvrzen stovkou ubytovacích zařízení, se kterými Booking.com spolupracuje.
klávesnice a hotel
Tímto chováním tedy podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže portál narušil soutěž na trhu zprostředkovávání krátkodobých ubytovacích služeb v rámci České republiky.
Výše sankce byla stanovena s ohledem na nižší typovou závažnost proti soutěžního jednání, dále také trvání takového jednání a počet souběžných deliktů. V neposlední řadě bylo přihlédnuto k tomu, že společnost okamžitě od takového jednání upustila, a to ještě před zahájením samotného správního řízení.
Něco málo o Booking.com
Pokud nejste internetovým nadšencem, možná vlastně nevíte, co to tento portál vlastně je. Je to portál, který byl založen roku 1997 jako Booking.nl. V roce 2000 se spojil s Booking Online, a tak došlo ke změně názvu právě na Booking.com.
tmavá ložnice
Booking.com neřeší problémy s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jen u nás, ale také ve Velké Británii, Francii, Itálii, Německu, Maďarsku, Švédsku, Švýcarsku a Rakousku. V podstatě ve všech zemích jde o stejnou věc, která byla popsána již výše, a to, že portál zavazuje svoje partnery k tomu, aby na jiných podobných portálech nenabízeli tak výhodné ceny, jako právě na Booking.com.
Tento ubytovací portál kromě jiného také každoročně uděluje cenu Nejlepší recenze hostů ubytovacím zařízením, s nimiž mají klienti portálu zkušenosti. Za loňský rok teprve poprvé vznikl žebříček, ve kterém jsou seřazeny nejpohostinnější místa na zemi a Česká republika se do něj dostala také.